AFP

De Europese regeringsleiders hebben in Brussel een akkoord bereikt dat Groot-Brittannië binnen de Europese Unie moet houden. EU-president Tusk maakte rond 22.30 uur bekend dat alle 28 landen het ermee eens zijn. 

De Britse premier Cameron zegt dat zijn land binnen de Unie "een speciale status" krijgt. Hij zal het akkoord vandaag positief aan zijn kabinet voorleggen

Die speciale status houdt in dat in toekomstige verdragen wordt vastgelegd dat Groot-Brittannië niet mee hoeft te doen aan verdere Europese integratie en dat financiële en economische problemen tussen euro- en niet-eurolanden op een eerlijke manier worden opgelost. 

Uitkeringen

Verder krijgt Groot-Brittannië het recht om, in uiterste gevallen, immigranten uit EU-landen vier jaar uitkeringsrechten te ontzeggen die voortvloeien uit het werk dat ze in Groot-Brittannië doen. Deze maatregel mag Londen zeven jaar lang handhaven. Cameron was de onderhandelingen ingegaan met een eis van dertien jaar.

Een aantal afspraken die in Brussel zijn gemaakt en voor Groot-Brittannië gaan gelden zullen ook gelden voor andere EU-landen. In 2020 kan de kinderbijslag in de hele EU gekoppeld worden aan het prijsniveau van het land waar de kinderen wonen. Dat betekent dat een land als Groot-Brittannië minder bijslag gaat betalen aan Midden- en Oost-Europese migranten, die kinderen in het land van herkomst hebben. 

Op financieel-economisch terrein mag Groot-Brittannië zelf toezicht houden op financiële instellingen en markten. Ook werd bedongen dat een niet-euroland kan afdwingen dat een besluit bij meerderheid van de EU-lidstaten alsnog ter discussie gebracht wordt. 

Correspondent Arjan Noorlander over de deal

De gesprekken op de eerste dag van de top in Brussel leken stroef te verlopen. De doorbraak op dag twee kwam dan ook nog enigszins onverwacht snel tot stand. Na de eerste dag werd er tot 02.30 uur onderhandeld. Gisteren werd een hervatting van de onderhandelingen steeds meer uitgesteld, tot 20.30 uur. Er was wel steeds overleg in kleine kring. Er werd rekening mee gehouden dat de gesprekken ook vandaag nog verder zouden gaan, maar dat bleek niet nodig. 

STER reclame