NOS Nieuws

Zorg voor verwarde personen moet beter

De zorg voor verwarde personen moet snel worden verbeterd. Dat staat in een tussenrapportage van het 'Aanjaagteam verwarde personen'.

Het aanjaagteam is ingesteld door minister Schippers omdat er steeds meer incidenten met verwarde mensen zijn.

Uit onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam deed voor het aanjaagteam blijkt dat het aantal incidenten mogelijk is toegenomen door de afbouw van de zorg in instellingen en een gebrek aan alternatieve zorg aan huis.

Hoeveel verwarde mensen er in Nederland zijn kan het aanjaagteam niet zeggen. Daarvoor is een groot landelijk onderzoek nodig.

Het 'Aanjaagteam verwarde personen' staat onder leiding van oud-minister Spies.

Knelpunten

Het aanjaagteam is een aantal knelpunten tegengekomen voor mensen met psychische problemen. Zo doen professionals te weinig met signalen uit de omgeving van een verward persoon. Als hier op ingespeeld wordt, kunnen problemen worden voorkomen. Nu is de aanpak vooral gericht op het aanpakken van crisissituaties en niet op het voorkomen daarvan.

Ook pleit het team voor goed bekende meldpunten die 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn. Verder is bij de meldkamers van de hulpdiensten meer deskundigheid nodig over verwardheid.

Passende zorg

Het aanjaagteam ziet ook dat mensen met een psychische aandoening niet de zorg krijgen ze nodig hebben. Dit komt mede door bureaucratie en dure zorgvoorzieningen. Een deel van de verwarde mensen kan daar geen gebruik van maken omdat ze geen zorgverzekering hebben.

Minister Schippers van Volksgezondheid komt volgende maand met een reactie op de tussenrapportage van het aanjaagteam.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl