Het gerechtsgebouw in Utrecht, waar de CRvB is gevestigd
NOS Nieuws

Geen toeslag voor teruggekeerde Turkse Nederlanders

Turkse Nederlanders met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben definitief geen recht op een toeslag als ze terugkeren naar Turkije. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist.

De zaak was aangespannen door enkele in Turkije wonende mensen tegen het UWV. Het gaat om mensen die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit hebben. Ze hebben in Nederland gewerkt en zijn ook hier arbeidsongeschikt geworden.

Ze kregen een arbeidsongeschiktheidsuitkering met daarnaast een toeslag op grond van de Toeslagenwet, zodat hun inkomen ongeveer even hoog was als het minimumloon.

Woonplaatsvereiste

In de Wet beperking export uitkeringen is later een bepaling opgenomen waarin alleen personen die in Nederland wonen recht hebben op een toeslag. Het UWV heeft naar aanleiding daarvan de toeslag van mensen die in het buitenland wonen afgebouwd en uiteindelijk beëindigd.

De betrokkenen voerden aan dat ze een dubbele nationaliteit hebben en daarom ook in Turkije mogen wonen. De CRvB vindt dat de betrokkenen terecht als Nederlandse burgers zijn behandeld en dat ook voor hen dus het zogeheten woonplaatsvereiste geldt.

Het oordeel van de CRvB is definitief, er is geen mogelijkheid tot een hoger beroep.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl