TfL 2015

Amsterdam onderzoekt of het seksueel intimiderend gedrag op straat kan aanpakken. In de stad zegt een op de drie vrouwen op straat  te maken te hebben met seksueel intimiderend gedrag, zoals sissen, bespugen en uitschelden.

In de wet is maar een deel van dat gedrag strafbaar: belediging, stalken en betasten. Op initiatief van de VVD wordt nu onderzocht of die strafbaarstelling voor alle vormen van intimidatie op straat in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, kan worden opgenomen.

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam ziet wel mogelijkheden, zei hij vanmiddag tegen de gemeenteraad.''Dit soort gedrag is strijdig met de kernwaarden van onze samenleving. En het komt ook nog eens erg vaak voor. De vraag is wel of het zelfstandig strafbaar stellen in de praktijk werkt, want het is moeilijk te bewijzen omdat er vaak geen getuigen zijn.''

Nieuwe norm

Toch zegde Van der Laan toe de mogelijkheden te laten onderzoeken en met de politie en het OM te overleggen over de haalbaarheid van het voorstel.

''We moeten toe naar een nieuwe norm op straat. Als we meer gaan handhaven en straffen, gaan ook meer slachtoffers van seksuele intimidatie aangifte doen'', zei hij.

Volgens VVD-raadslid Dilan Yesilgoz, die de discussie hierover op gang bracht, wordt het hoog tijd intimidatie op straat serieus aan te pakken. In Brussel is het bijvoorbeeld al strafbaar gesteld. De VVD pleit al sinds 2009 voor meer maatregelen tegen seksuele intimidatie in Amsterdam.

PvdA-Kamerlid Marcouch werkt aan een wetsvoorstel op dit gebied. Wanneer dat in de Tweede Kamer wordt behandeld, is nog niet bekend.

STER reclame