ANP
NOS Nieuws

Dekker blijft bij sluiting doveninternaat

Staatssecretaris Dekker blijft erbij dat het internaat van de dovenschool in Haren dicht moet. Hij wil een punt zetten achter de subsidie voor de school, Gyuot Kentalis. Een meerderheid in de Tweede Kamer verzet zich tegen de maatregel, maar volgens Dekker is onderwijsgeld niet bedoeld voor verblijf.

In een brief aan de Kamer benadrukt Dekker dat voor de leerlingen alternatief passend onderwijs moet worden gevonden in de regio. Hij erkent dat die alternatieven nog niet voldoende van de grond zijn gekomen, maar hij zoekt die, samen met de VO-Raad en een koepel voor onderwijs aan slechthorende kinderen. Voor leerlingen voor wie nog geen alternatieven zijn, blijft hij voorlopig de kosten van verblijf betalen.

Niet school zelf

Dekker wijst erop dat de school zelf niet dicht hoeft, maar dat het hem alleen om het internaat gaat. Volgens de staatssecretaris is de Guyotschool niet voor alle dove leerlingen het beste passend onderwijs.

"Een groot deel van deze leerlingen kan naar verwachting passend onderwijs volgen in het regulier onderwijs." De leerlingen die nu op het internaat in Haren zitten, mogen van de bestaande faciliteiten gebruikmaken totdat ze hun opleiding hebben afgerond.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl