Ook in 2016 zijn al de nodige incidenten met verwarde personen geweest. Zo stak in januari in Utrecht een man twee vrouwen neer op straat waarna hij zichzelf verminkte en aan een fietsbrug over de A12 ging hangen.
NOS Nieuws

Aantal incidenten met verwarde mensen stijgt verder

Het aantal incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Vorig jaar nam het aantal geregistreerde incidenten bij de politie met 11 procent toe naar 65.831.

Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal meldingen in de afgelopen vijf jaar met zo'n 65 procent is gestegen. In 2011 bedroeg het aantal meldingen van overlast door een verward of overspannen persoon nog 40.012.

De enige eenheid waar het aantal incidenten in 2015 afnam, is Amsterdam. Daar daalde het aantal incidenten vorig jaar met ongeveer 500 naar 6235. Dat komt volgens Het Parool waarschijnlijk door de samenwerking tussen de politie en de geestelijke gezondheidszorg in de stad.

Politiechef

Eerder werd al gewaarschuwd door het Leger des Heils en Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, dat de problemen met verwarde mensen toenemen door bezuinigingen op de ggz. Om de zorg voor verwarde personen overal te laten aansluiten en het aantal incidenten te verminderen is vorig jaar door kabinet en Vereniging van Nederlandse Gemeenten al het 'Aanjaagteam verwarde personen' ingesteld. Dat team onderzoekt ook de knelpunten en komt nog dit jaar met aanbevelingen.

Politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg zegt dat in verschillende eenheden inmiddels initiatieven lopen waarbij nauw wordt samengewerkt door bijvoorbeeld de GGD, de gemeente, de GGZ en wijkagenten. "Iedereen kan tijdelijk de grip op zijn of haar leven kwijtraken en hulp nodig hebben."

Aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen van 2011 tot en met 2015. Bron:Nationale Politie

20112012201320142015
Eenheid Noord-Nederland46156025679681079485
Eenheid Oost-Nederland690174408853982411.340
Eenheid Midden-Nederland32363857475355865922
Eenheid Noord-Holland29743487410051376163
Eenheid Amsterdam56595823631267196235
Eenheid Den Haag37234268519757176863
Eenheid Rotterdam40854078485062306450
Eenheid Zeeland-West-Brabant33543659452347425390
Eenheid Oost-Brabant27192938324038614236
Eenheid Limburg27462702319734493747
Totaal40.01244.27751.82159.37265.831

Patiëntenorganisaties trokken eerder aan de bel omdat psychiatrische patiënten door de veranderingen in het zorgsysteem geen of te weinig hulp zouden krijgen. Daar zou onder meer de ambulante hulpverlening en de verplichte eigen bijdrage debet aan zijn.

Minister Schippers zei daar later in de Tweede Kamer over dat er geen direct verband is te leggen tussen de stijging van het aantal incidenten en het gegeven dat psychiatrische patiënten vaker thuis dan in een instelling moeten genezen.

Volgens een woordvoerder van de Nationale Politie kan niet met zekerheid iets worden gezegd over de oorzaak van de stijging van het aantal incidenten. Ze wijst erop dat de politiecijfers per eenheid zijn samengesteld. Om meer inzicht te krijgen zouden de cijfers per gemeente naast lokale initiatieven moeten worden gelegd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl