NOS Nieuws

Kamer: meer inspraak voor studenten

  • ANP
    Studenten, docenten en andere sympathisanten zitten op het plein na de ontruiming van het Maagdenhuis door de ME

Studenten krijgen meer te zeggen over de gang van zaken binnen hun instelling. De Tweede Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Bussemaker. De wet is een uitvloeisel van de protesten vorig jaar van studenten in het Maagdenhuis van de Universiteit in Amsterdam.

De Kamer nam vanmiddag een groot aantal wijzigingsvoorstellen aan, met steeds wisselende meerderheden. De stemming over de hele wet is volgende week.

Instemming

Door de wijzigingsvoorstellen komt er instemmingsrecht voor studenten bij de samenstelling van opleidingscommissies. Daardoor mogen studenten via die commissies meebeslissen over de onderwijs- en examenregeling.

Verder wordt in de wet geregeld dat de medezeggenschapsorganen informatie van het bestuur kunnen afdwingen en dat studenten met een bestuursfunctie kunnen worden vrijgesteld van collegegeld.

Student-lid

Ook werd er een amendement aangenomen dat niet alleen universiteiten maar ook hbo-instellingen een student-lid in het bestuur kunnen hebben. Het wetsvoorstel werd verder zo aangepast dat overleg tussen de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht mogelijk wordt, zonder dat de raad van bestuur erbij zit.

Een voorstel om de helft van sollicitatiecommissies uit studenten en docenten te laten bestaan, haalde het niet. In de wet komt wel een bepaling dat er minimaal één student en één docent uit de medezeggenschapsraad in moeten zitten.

Volgende week dinsdag

Omdat er zo veel amendementen waren, wordt nu eerst bekeken wat de wijzigingen wetstechnisch precies betekenen. De eindstemming over de wet in de Tweede Kamer is over een week.

Daarna moet ook nog de Eerste Kamer zich er nog over buigen. En of ook die ermee akkoord gaat, is nog onzeker.

Enthousiast

Studentenbonden reageren enthousiast. De Landelijke Studenten Vakbond LSVB noemt het "echt een stap vooruit" en verwacht dat de student meer over het onderwijs te zeggen krijgt. Het Interstedelijk Studenten Overleg spreekt in een eerste reactie van een "historische stap"

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl