Minister Van der Steur in gesprek met politie-agenten
NOS Nieuws

Politie leert te weinig van klachten

De politie leert te weinig van klachten die worden ingediend door burgers. Er is weinig gelegenheid voor de verschillende eenheden om kennis uit te wisselen over bijvoorbeeld trends en leermomenten.

In een rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie staat dat de zogenoemde klachtencoördinatoren nauwelijks tijd hebben om te investeren in meer kennis en begrip bij hun collega's. Het gevolg is dat de medewerkers van de politie niet weten waarom klachtenbehandeling belangrijk is en wat de politie ermee wil bereiken. "Ze zijn bang dat een klacht schadelijk is voor hun carrière en staan daarom afhoudend tegenover klachten."

Gespreksvaardigheden

Minister Van der Steur zegt in een reactie op het rapport dat er meer aandacht moet komen voor het leren van klachten. De klachtbehandelaars krijgen extra onderwijs in bemiddelings- en gespreksvaardigheden. Ook krijgen alle medewerkers meer voorlichting over het belang van klachten goed afhandelen.

De meerderheid van de klagers is uiteindelijk tevreden met de afhandeling: twee derde geeft een 6 of hoger. De rest geeft een onvoldoende.

Niet ontvankelijk

Bijna 3000 van de bijna 11.000 ingediende klachten werden niet in behandeling genomen. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft tijdens het onderzoek aangegeven dat er niet altijd op de juiste manier wordt gekeken of de politie wel ontvankelijk is voor de klacht, staat in het rapport. Er wordt dus op verkeerde gronden besloten een klacht niet te behandelen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl