ANP
NOS Nieuws

Noord-Holland mag duizenden damherten afschieten

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het afschieten van duizenden damherten die in de Noord-Hollandse duinen leven. Een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om hiervan af te zien, werd op het provinciehuis in Haarlem met 35 tegen 18 stemmen verworpen.

Daarmee is de politieke besluitvorming afgerond en kunnen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, een ontheffing van het jachtverbod verlenen. Het gaat om het afschieten van 1785 damherten in Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 2885 damherten in de Waterleidingduinen, in een periode van vijf jaar.

Tegenstanders hebben aangekondigd dat ze naar de rechter stappen om het besluit terug te laten draaien.

Schade

Het provinciebestuur heeft besloten tot het afschieten omdat de herten schade aanrichten aan gewassen, verkeersongelukken veroorzaken en een nadelig effect hebben op de biodiversiteit in de regio.

Tegenstanders, onder wie de Dierenbescherming en Faunabescherming, beargumenteren dat hekken langs de wegen door het gebied verkeersongevallen kunnen voorkomen. De schade aan met name de bollenteelt zou door het neerzetten van hekken vrijwel zijn opgelost en de ecologische processen in de duinen zijn volgens de natuurorganisaties juist gebaat bij het grazen van de damherten.

Zodra Gedeputeerde Staten formeel toestemming geven voor het afschieten, tekent de Dierenbescherming bezwaar aan bij de rechter. Ook Faunabescherming zal het besluit naar verwachting aanvechten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl