De regeringspartijen VVD en PvdA zijn teleurgesteld over het advies van de commissie-Schnabel over hulp bij zelfdoding aan mensen die vinden dat hun leven voltooid is. De adviescommissie ziet geen noodzaak om de wet aan te passen. 

De VVD had om het advies gevraagd, in de hoop dat er een oplossing zou komen voor mensen die klaar zijn met het leven, maar geen lichamelijke klachten hebben. Maar die oplossing is er volgens Kamerlid Rutte niet gekomen. 

"De VVD vindt ten principale dat voor mensen die weloverwogen, zonder druk van buitenaf, concluderen dat hun leven voltooid is, de weg open moet staan voor euthanasie." 

De PvdA denkt er net zo over. "We zijn nu terug bij af", zegt Kamerlid Wolbert. "De PvdA wil met alle betrokken partijen nadenken over een oplossing, waarbij mensen zich veilig voelen en waardig kunnen sterven."

Ook D66 en GroenLinks zijn teleurgesteld. D66-Kamerlid Dijkstra zegt dat het advies mensen met alleen psychische klachten ertoe dwingt om naar onwaardige methoden te zoeken. Voortman van GroenLinks voegt daaraan toe: "Ook al is dit een kleine groep, hun lijden is groot."

Acceptatie ouderdom 

De ChristenUnie is wel blij met het advies. "De acceptatie van ouderdom verdient in onze samenleving veel meer aandacht", zegt Kamerlid Dik-Faber. 

De conclusie van de commissie-Schnabel dat de mogelijkheden voor hulp bij beëindiging van een 'voltooid leven' niet moeten worden uitgebreid ziet de partij als een bevestiging van haar standpunt. "Ik ben blij dat de commissie de voors en tegens van het verruimen van wetgeving zorgvuldig heeft afgewogen en daarover een duidelijke conclusie trekt."

Minister Schippers wil het advies eerst goed bestuderen. Voor de zomer brengt ze een advies uit. De Tweede Kamer wil daarna snel een debat.

STER reclame