Klein meisje kijkt in een kas naar paprikaplanten ANP

Natuur & Milieu vindt dat zo spoedig mogelijk meer dan de helft van het gebruikte gif in de Nederlandse land- en tuinbouw verboden moet worden. 

De milieuorganisatie liet onderzoek doen (.pdf) naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Daaruit kwam naar voren dat ruim de helft zeer giftig is en schadelijk voor mens en milieu. 

Er zijn 238 middelen op de Nederlandse markt. Daarvan zijn er 130 niet alleen gevaarlijk voor de mens, maar ook voor bijvoorbeeld bijen, vogels en het drink- en oppervlaktewater. 

Groente en fruit veilig

Morgen praten kwekers en milieuorganisaties met staatssecretaris Van Dam van Landbouw over terugdringing van het gebruik van de giftigste bestrijdingsmiddelen. Van Dam wil dat er zo snel mogelijk wordt overgestapt op alternatieve middelen. Natuur & Milieu zal die gelegenheid gebruiken om de uitkomst van het onderzoek op tafel te leggen.

Groenten en fruit in de winkels zijn volgens de organisatie veilig. De bestrijdingsmiddelen hebben echter wel effect op de kwaliteit van het grondwater, dat deels wordt gebruikt voor de drinkwatervoorziening, zegt Natuur & Milieu.

"Gif uiterst middel"

De land- en tuinbouworganisatie LTO Glaskracht zegt dat boeren en tuinders niet zonder bestrijdingsmiddelen kunnen. Volgens de organisatie werken kwekers "zo milieuvriendelijk mogelijk."

Pas in het uiterste geval, als biologische middelen zoals sluipwespen en roofmijten niet helpen, worden chemische middelen ingezet, zegt LTO Glaskracht.

Telers moeten met minder gif werken

Staatssecretaris Van Dam vindt dat er meer tempo gemaakt moet worden bij het realiseren van een verantwoorde bescherming van gewassen. "Natuur en landbouw moeten met elkaar in balans zijn en dat betekent dat je gewassen moet beschermen zoals dat ook in de natuur gebeurt."

Hij doelt daarbij op de inzet van insecten die andere insecten vangen om tuinbouwproducten te beschermen. Dat gebeurt volgens hem nu nog te weinig en dat wil hij morgen onder de aandacht van alle betrokkenen brengen. 

STER reclame