Leerlingen leren iets beter met digitale leermethoden ANP

Oefeningen maken op een tablet of laptop in plaats van in een reken- of taalschrift kan ertoe leiden dat basisschoolleerlingen betere resultaten behalen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit in twee verschillende onderzoeken. 

De verschillen zijn niet spectaculair, maar in sommige gevallen blijken leerlingen iets hogere Cito-scores te behalen als ze digitaal hebben geoefend. De onderzoekers namen de prestaties van 2500 basisschoolleerlingen tussen groep 4 en 8 onder de loep. Het effect was vooral te zien bij de rekentoets; voor spelling was het verschil minder goed te merken. De onderzoeken werden uitgevoerd in opdracht van Kennisnet.

De onderzoekers keken naar het programma Snappet, dat de opgaven kan aanpassen aan het niveau van leerlingen: zogenoemd adaptief leren. Dat komt vooral leerlingen ten goede die al wat beter presteren, omdat ze op een hoger niveau kunnen oefenen, aldus de onderzoekers. De functionaliteit werd niet in alle klassen gebruikt, waardoor niet vast te stellen is hoe nuttig het adaptieve aspect precies is.

Leerlingen gaan er sneller door leren

Inge Molenaar, Radboud Universiteit

"Leerlingen gaan er sneller door leren", zegt Inge Molenaar van de Radboud Universiteit over digitale leermiddelen. "Als scholen goed nadenken over hoe ze digitale leermiddelen inzetten, is het inzetten hiervan zeker aan te raden", aldus de onderzoekster.

Volgens de onderzoekers van de Universiteit Twente neemt de cito-score met gemiddeld 2,63 toe, wat volgens hen gelijk staat aan anderhalve maand extra onderwijs. Ook de Radboud Universiteit constateerde dat: zo ging de Cito-score voor spelling in groep 4 en voor rekenen en spelling in groep 6 omhoog als ze de digitale leermethode gebruikten.

Digitaal leren kan leraren overigens ook tijd besparen, omdat ze geen opgaven meer hoeven na te kijken: leerlingen krijgen direct te zien of hun opgave goed of fout is gemaakt. Ook kunnen leraren zien welke opgaven slecht worden gemaakt, al doen ze in de praktijk nog maar weinig met die informatie, aldus de onderzoekers.

'Kinderen leren sneller met tablets'

Niet te veel conclusies trekken

Er is ook kritiek op het onderzoek. Zo is het onderzoek van de Radboud Universiteit geen willekeurige steekproef. Die kanttekening plaatst onderzoeker Joost Meijer van de Universiteit van Amsterdam, die niet betrokken is bij het onderzoek. Ook zijn de verschillen in Cito-scores die de onderzoekers aantroffen 'vrij klein', aldus Meijer. "Maar zeker niet te verwaarlozen. Alle beetjes helpen, nietwaar?", aldus Meijer.

Eerder bleek al uit onderzoek dat ict-gebruik de leerprestaties tot op zekere hoogte kan bevorderen. Te veel gebruik van ict kan er juist weer toe leiden dat de leerprestaties achteruitgaan, zo blijkt uit datzelfde onderzoek. Ook was er kritiek op de inzet van tablets in het onderwijs, omdat leerlingen daardoor sneller afgeleid zouden zijn. Daarnaast is er onderzoek dat erop wijst dat mensen minder informatie onthouden als ze van een scherm lezen.

STER reclame