Bedden in een noodopvang van het COA
NOS Nieuws

Ruim 15.000 asielbedden te weinig gepland

  • Ben Meindertsma

    Redacteur

  • Ben Meindertsma

    Redacteur

Er zijn tot nu toe veel minder asielzoekerscentra gepland dan was afgesproken. Voor 1 februari zou elke provincie 2500 opvangplekken voor asielzoekers regelen. Van de 30.000 afgesproken plekken zijn er nog maar 14.740 concreet gepland, blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

De noordelijke provincies lijken de afspraken wel na te komen. In zowel Limburg als Zeeland is slechts één nieuwe opvanglocatie geregeld.

De verwachting is dat er dit jaar minstens 60.000 asielzoekers naar Nederland komen. Tegelijkertijd stromen nog altijd te weinig asielzoekers door naar sociale huurwoningen en sluiten dit jaar veel tijdelijke noodopvanglocaties.

Geldermalsen

Als de vluchtelingenstroom deze zomer opnieuw toeneemt zal er een tekort ontstaan aan asielbedden en moet er net als vorig jaar gezocht worden naar tijdelijke nood- en crisisopvanglocaties.

Om dat scenario dit jaar te voorkomen is in november een bestuursakkoord gesloten tussen het kabinet en de gemeenten. Daarin is afgesproken dat elke commissaris van de koning op zoek gaat naar 2500 opvangplekken die minimaal een jaar open zijn. Voor 1 februari moest volgens het akkoord, dat is ondertekend door alle gemeenten, de 'planvorming gereed' zijn.

In de hoop deze deadline te halen zijn er in gemeenten in heel Nederland de afgelopen weken raadsvergaderingen en inspraakavonden georganiseerd om te praten over de komst van een asielzoekerscentrum. Regelmatig resulteerde dat in een tegenvaller voor de provincie. In Geldermalsen, Luttelgeest en Grootegast waren bijvoorbeeld plannen voor bijna 2500 asielzoekers, maar na een raadsvergadering gingen de plannen de ijskast in.

In andere gemeenten moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. In Veghel, Heesch, Oosterhout (Noord-Brabant) en De Wolden (Drenthe) neemt de gemeenteraad deze maand een besluit. De gemeenten zijn wel in de berekening meegenomen. Het aantal zou dus nog lager kunnen uitvallen, als in deze gemeenten de gemeenteraad tegen de plannen stemt.

Zeeland

Vooral in het zuiden en westen van Nederland lijkt het erg moeilijk om gemeenten te overtuigen asielzoekers te huisvesten. De noordelijke provincies daarentegen leveren beduidend meer azc's dan de rest van Nederland. Groningen (2400), Drenthe (2000), Friesland (1800) en Overijssel (2150) hebben samen al meer dan 8000 plekken gepland.

Ook Flevoland heeft moeite om nieuwe plekken te vinden. In deze kleine provincie worden echter al relatief veel asielzoekers opgevangen. De uitbreiding in Almere en het nieuwe azc in Zeewolde worden in het overzicht niet meegerekend, omdat ze al gepland waren ver voordat het akkoord werd gesloten.

Veel vertrouwen

De meeste provincies zeggen er alle vertrouwen in te hebben alsnog 2500 te plekken te gaan regelen. De commissaris van de koning in Zuid-Holland zegt 2300 plekken te hebben geregeld, maar wil niet zeggen waar.

In Groningen komen er volgens de provincie op korte termijn nog eens 1500 plekken bij en Limburg heeft naar eigen zeggen 3000 plekken aan het COA aangeboden.

Of deze onbekende locaties er ook echt zullen komen, is nog maar de vraag. Als een gemeenteraad niet akkoord gaat of het COA een locatie niet ziet zitten, gaan de plannen niet door. Bovendien duurt het soms maanden voordat het bestuurlijke traject is afgerond, en nog eens maanden voordat er kan worden gebouwd.

Voor de verwachte asielstroom deze zomer komen deze locaties waarschijnlijk te laat. Juist daarom was er afgesproken dat de locaties voor 1 februari gepland moesten zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl