De brand op een passagiersschip in aanbouw in Hardinxveld-Giessendam is onder controle. Sinds het begin van de nacht stond het schip in brand. Het gaat om een passagiersschip in aanbouw, dat ligt aangemeerd bij een scheepswerf aan de Beneden Merwede.

De brandweer stond met bluswagens op de wal en zette twee blusboten in. Een schip dat naast het brandende vaartuig lag, werd door de brandweer weggesleept om uitbreiding van de brand te voorkomen.

Bij de brand in Hardinxveld-Giessendam kwam veel rook vrij. Meetploegen hebben geen verhoogde concentraties gemeten. Wat het vuur in het passagiersschip heeft veroorzaakt, is niet bekend.

Naast de bluswerkzaamheden werd ook water afgepompt om te voorkomen dat het schip zou zinken. Volgens de brandweer is het schip stabiel en is overslag van de brand voorkomen. Het schip heeft wel flinke schade opgelopen.

Brand verwoest schip

STER reclame