Asielzoekers ANP

Minister Plasterk vindt dat de pers in principe vrij zijn werk moet kunnen doen. Hij zei dat voor de ministerraad naar aanleiding van het weren van journalisten bij bijeenkomsten over de komst van asielzoekers.

Gisteren was in Luttelgeest een noodverordening van kracht. Op grond daarvan waren alleen omwonenden welkom. Journalisten werden geweerd. Eerder golden soortgelijke beperkingen in andere gemeenten. Het Genootschap van Hoofdredacteuren protesteerde deze week tegen deze gang van zaken. 

Plasterk zei dat er specifieke veiligheidsredenen kunnen zijn waarom niet iedereen kan worden toegelaten, maar dat het uitgangspunt is dat de pers zijn werk moet kunnen doen. Hij heeft er nog niet met de betrokken burgemeesters over gepraat. "Die moeten zich in de eerste plaats verantwoorden tegenover de gemeenteraad."

Plasterk: pers moet zijn werk kunnen doen

STER reclame