ANP

De gemeenteraad van Geldermalsen blikt vanavond terug op de rellen in verband met de komst van een asielzoekerscentrum. Burgemeester De Vries heeft wat uit te leggen. Enkele uitspraken van de burgemeester over de besluitvorming lijken namelijk in strijd met de reconstructie die de gemeente zelf heeft gemaakt.

Ter voorbereiding op de raadsvergadering heeft het college van burgemeester en wethouders een uitgebreide reconstructie van de gebeurtenissen naar de raad gestuurd. De reconstructie gaat onder andere over de besluitvorming. Waarom is gekozen voor een opvang voor 1500 asielzoekers? En wanneer kwam het noodlijdende industrieterrein in beeld als geschikte locatie?

Rol van de provincie

Op de eerste persconferentie, op 11 december, wekte de burgemeester de indruk overvallen te zijn door het verzoek van de provincie en te zijn geschrokken van het grote aantal. Aan RTV Betuwe legt ze uit hoe het verzoek van de provincie verliep. "Willen jullie niet nadenken over een grootschalig azc? Als burgemeester hap je dan even naar adem, en je schrikt", aldus De Vries over haar telefoongesprek met gedeputeerde Meijers. "Nu was de vraag: 2500, 1500. Grote getallen."

In de reconstructie van het college staat nergens dat de provincie heeft aangedrongen op een megalocatie. "In het gesprek met de provincie zijn de aantallen asielzoekers in een azc variërend van 300 tot 1500 aan de orde geweest", schrijft B&W. 

Gedeputeerde Meijers bevestigt dat de provincie nooit grote aantallen heeft genoemd en daar ook niet om heeft gevraagd. De gemeente zelf lijkt met het idee van een mega-opvang gekomen te zijn. Ook met een azc voor 600 asielzoekers was de provincie heel tevreden geweest.

Industrieterrein

In het Reformatorisch Dagblad zegt burgemeester De Vries op 19 december dat het financieel voordeel voor de gemeente geen belangrijke rol heeft gespeeld bij de afweging voor een azc. Dat er door de komst van een azc minder verlies geleden werd op de grond van een slechtdraaiend industrieterrein was slechts een bijkomstigheid. "Pas later, toen we het voorstel gingen invullen, kwam die grond in beeld", aldus de burgemeester.

Maar uit de reconstructie van het college blijkt nu dat de locatie tijdens de eerste vergadering over het onderwerp al in beeld was. De provincie stelde voor om een azc op een braakliggend terrein in een nieuwbouwwijk te bouwen. In de vergadering waarin de burgemeester de wethouders vertelde over het verzoek van de provincie, sprak het college direct al een voorkeur uit voor het noodlijdende industrieterrein.

STER reclame