AFP

De jihadisten die de komende jaren terugkomen uit Syrië zijn mogelijk geharder en gevaarlijker dan de strijders die tot nu toe terugkwamen naar Nederland. Toekomstige terugkeerders kunnen zich gaan bezighouden met activiteiten die de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het rapport De jihad beëindigd?, dat vandaag verscheen. Volgens de NCTV is de nieuwe generatie terugkeerders zwaar geïndoctrineerd, gehard door de jarenlange strijd en hebben ze mogelijk de opdracht gekregen om aanslagen te plegen in het thuisland.

De oud-jihadisten die al zijn teruggekeerd, hadden vooral persoonlijke motieven om terug te keren. Uit onderzoek van de NCTV blijkt dat veel strijders heimwee kregen of teleurgesteld waren over de toestand in Syrië.

Snel ingrijpen

De NCTV adviseert de overheid om snel in te grijpen wanneer een strijder terugkeert uit het oorlogsgebied. Volgens de NCTV is een jihadist vooral kort na terugkeer vertwijfeld en gedesoriënteerd, waardoor deze vatbaarder is voor behandeling. Als de strijder eenmaal weer is gewend in Nederland, gaat dat veel moeilijker.

Gemeenten wordt aangeraden om eisen te stellen aan de terugkeerder wanneer deze een begeleidingstraject aangeboden krijgt. Zo zou moeten worden afgesproken dat de jihadist verhuist, om zo te voorkomen dat deze weer in contact komt met zijn netwerk in Nederland.

STER reclame