ANP

"Een afschuwelijke toestand", noemt minister Plasterk het. "De daders hard aanpakken", zegt PVV-leider Wilders. En "ontoelaatbaar", typeert PvdA-leider Samsom. Van links tot rechts veroordeelt de politiek in Den Haag het geweld bij een inspraakavond over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Heesch van gisteravond.

"Stevig protest is prima, maar geweld is dat niet", zegt Samsom. PVV-leider Wilders wil dat de daders hard worden aangepakt, maar hij benadrukt dat 99 procent van de demonstranten geen geweld gebruikt. "Die honderden mensen moet je serieus nemen. Die willen niet nog meer asielzoekers in hun gemeente." Wilders zegt dat het alleen maar onrustiger zal worden als er niet naar hen geluisterd wordt.

'Gros van de mensen wil niet meer asielzoekers in hun gemeente'

We zitten op een tere balans in de politiek; laten zien dat we echt oog hebben voor de zorgen en voorkomen dat dit soort zaken gebeuren.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra

Ook Samsom vindt het belangrijk dat de politiek de onvrede in het land serieus neemt. "De mensen hebben soms het gevoel dat ze niet gehoord worden. Dan snap ik dat de emoties hoog oplopen. Maar ik snap niet dat je dan geweld gaat gebruiken, want dat lost nooit iets op." 

Staatssecretaris Dijkhoff, die verantwoordelijk is voor asiel, vindt dat deze vorm van demonstreren niet in Nederland thuishoort. "Als dit verzet is, dan deugt het niet. Protest mag, maar wel vreedzaam. En dan helpt het wel als er een luisterend oor is." 

'Als je op voorhand dingen verstoort, kom je nooit tot een gesprek'

Samsom wijst erop dat veel inspraakavonden over asielzoekers juist wel goed verlopen. "Maar dat het af en toe misgaat, is reden van zorg en daar moeten we van leren." De PvdA-leider zegt dat het helpt om het gesprek met burgers in een vroeg stadium aan te gaan en dat soort gesprekken kleinschalig te organiseren. 

Onrustiger

VVD-fractievoorzitter Zijlstra denkt dat mensen zich zorgen maken omdat de asielstroom aanhoudt en mensen nog geen licht aan het eind van de tunnel zien. Zelf ziet hij dat voorlopig ook nog niet. "Als de afspraken met Turkije onvoldoende werken, en de instroom niet afneemt, moeten we in Nederland ingrijpen."

Ook Samsom noemt de instroom groot, maar hij denkt dat Nederland het voorlopig aankan. 

Het mag nooit zo zijn dat je zwicht voor geweld uit de straat.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken

Terugblikkend op gisteravond zijn alle politici het erover eens dat het geweld ontoelaatbaar is, ook al zijn de zorgen in het land groot. "Het is nooit een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld", zegt Zijlstra, "dus dat kan ik niet anders dan afkeuren. We zitten op een tere balans in de politiek; laten zien dat we echt oog hebben voor de zorgen en voorkomen dat dit soort zaken gebeuren."

Uit voorzorg heeft de gemeente Ede besloten om de inloopdag over asielzoekers te schrappen. Minister Plasterk betreurt dat, maar snapt dat de burgemeester die afweging maakt. "Het is niet goed, het zou niet zo moeten zijn in een democratie. We steunen en adviseren gemeenten hierin ook. Het mag nooit zo zijn dat je zwicht voor geweld uit de straat."

STER reclame