Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam
NOS Nieuws

AMC: we hadden incident met baby wel moeten melden

Het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam vindt bij nader inzien dat het een ernstig incident bij de operatie van een enkele maanden oude baby had moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het kind raakte bij de operatie een deel van zijn strotklepje kwijt. Dat sluit bij het slikken de luchtpijp af zodat daar geen eten of drinken in kan komen.

De NOS meldde begin januari dat het ziekenhuis verzuimd had het incident te melden. Het AMC had dat nagelaten omdat het de gevolgen van de operatie als een 'ernstige complicatie' zag. Complicaties hoeven niet gemeld te worden, calamiteiten wel.

Intussen vindt het ziekenhuis dus dat het voorval beter wel gemeld had kunnen worden. "De algemene regel is: bij twijfel melden", zegt woordvoerder Frank van den Bosch. "Dat is in dit geval niet gedaan. Als je ziet wat er allemaal gebeurd is, was het wijzer geweest wel te melden."

Opleidingen

Op de afdeling kno van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam is meer mis dan het niet melden van een ernstig incident alleen.

Het televisieprogramma Zembla schrijft vandaag op zijn website dat het opleidingsklimaat op de kno-afdeling in het AMC niet deugt. Zembla baseert zich op een rapport van de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten (RGS).

In dat rapport van maart 2015 staat onder meer dat er "geen sprake meer is van een gunstig en veilig opleidingsklimaat" in het ziekenhuis. De kritiek concentreert zich op het management. Het AMC heeft maar voor twee jaar een vergunning gekregen als opleidingsinstituut. Normaal gebeurt dat voor vijf jaar.

Slechte sfeer

Zembla heeft gesproken met een aantal intussen uit het AMC vertrokken artsen. Die zeggen het ziekenhuis de rug te hebben toegekeerd vanwege de slechte sfeer op de afdeling kno. Een van hen spreekt over "een angst- en pestcultuur, waarbij mensen worden geïsoleerd en uitgescholden als ze kritiek hebben".

Het huidige hoofd opleidingen is dezelfde arts die betrokken is bij het niet gemelde ernstige incident. In 2010 heeft het toenmalige hoofd opleidingen na een eerdere visitatie van de afdeling door het RGS haar taak als hoofd opleidingen neergelegd.

Maatregelen

Beide artsen volgen nu een training Leiderschap in opleiding. Al in 2008 schreef een aantal kno-artsen in opleiding aan de RGS dat er een "permanente sfeer van bedreiging en manipulatie" was op de kno-afdeling van het AMC.

Woordvoerder Van den Bosch zegt dat er na het verschijnen van het rapport van de visitatiecommissie "een flink aantal verbeteracties in gang is gezet om het opleidingsklimaat te optimaliseren. Daarnaast is een organisatieadviesbureau in de arm genomen om de afdeling onder de loep te nemen".

Patiëntveiligheid

Vice-voorzitter Huib Cense van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS) waarschuwt tegenover Zembla dat de patiëntveiligheid op de tocht komt te staan als er op een afdeling geen veilig klimaat bestaat.

"Een veilig klimaat is één van de voorwaarden voor kwalitatief goede zorg", zegt Cense. "Alleen als een arts zich veilig voelt, durft hij openlijk te praten over fouten en complicaties. Je moet ervan kunnen leren en een lerende cultuur is heel belangrijk."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl