Hulpverleners moeten behandeling kindermishandeling melden

ANP

Hulpverleners die bij kindermishandeling, of een vermoeden daarvan, een behandeling starten moeten dat melden bij Veilig Thuis. Dat is de organisatie waarin het Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld zijn samengevoegd.

Staatssecretaris Van Rijn komt hiermee voor een deel tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die wil dat het voor hulpverleners verplicht wordt om alle vermoedens of gevallen van kindermishandeling te melden. Van Rijn vindt het voldoende dat alleen de behandeltrajecten worden gemeld.

Eerdere meldingen

Door deze maatregel komen eventuele eerdere meldingen van andere hulpverleners over dezelfde gezinnen en kinderen boven water. Dan onderneemt Veilig Thuis extra actie. 

Staatssecretaris Van Rijn: "Veilig Thuis gaat zich niet zomaar bemoeien met dingen die professionals prima zelf kunnen. Maar met deze nieuwe werkwijze kan het wel aan de bel trekken als er meer aan de hand lijkt te zijn dan de directe hulpverlener kan overzien."

Wachtlijsten

Hulpverleners moeten dus in de toekomst kiezen wat zij met een kritieke situatie doen: of melden bij Veilig Thuis zodat daar een behandeling kan beginnen, of zelf een behandeling beginnen en die laten registreren.

De registratieplicht moet nog wel worden vastgelegd in een wet.

Nog in december uitte de Inspectie Jeugdzorg kritiek op Veilig Thuis omdat het toezicht tekortschiet en er lange wachtlijsten zijn.

STER Reclame