NOS Nieuws

'Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten'

Het kabinet voelt er niets voor om alle bedrijven wettelijk te verplichten hun instelling of bedrijf toegankelijk te maken voor gehandicapten. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Van Dijk kwam in december met kritiek op het kabinet. Hij vindt dat het kabinet meer moet doen om de samenleving toegankelijker te maken. De Kamer praat donderdag over de Nederlandse invoering van een verdrag dat in 2006 werd ondertekend.

Van Rijn voelt er niet voor om alle bedrijven wettelijk iets op te leggen. "Het kabinet deelt het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een progressieve, geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid van personen met een handicap of chronische ziekte", schrijft Van Rijn. Volgens de staatssecretaris brengt een algemene verplichting bezwaren met zich mee. "Het kabinet geeft de voorkeur aan een praktische aanpak op lokaal en landelijk niveau, zonder dat daarbij de wettelijke norm wordt gehanteerd".

Rechter

Op aanvullende vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Agema (PVV) antwoordt van Rijn: "Het is vooral aan ondernemers om op basis van hun bedrijfsvoering en clientèle vast te stellen wat zij kunnen doen om de algemene toegankelijkheid voor mensen met een handicap te verbeteren." Van Rijn denkt aan het verwijderen van drempels, het instrueren van personeel en het verbreden van ruimtes. Of deze maatregelen voldoende zijn moet de rechter beoordelen als hem daar om wordt gevraagd, zegt Van Rijn.

Wij denken dat weg die kabinet bewandelt niet gaat werken, zoals de afgelopen twintig jaar wel bewezen hebben.

Otwin van Dijk

PvdA Kamerlid van Dijk is teleurgesteld. Hij denkt dat de route die het kabinet kiest geen verbetering brengt. "Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dat betekent dat mensen met een beperking of chronische ziekte gewoon een restaurant moeten kunnen bezoeken, een website raadplegen en de bus of trein nemen. "Daarom wil hij dat algemene toegankelijkheid in de wet wordt vastgelegd, zoals bijvoorbeeld ook in de VS en Engeland het geval is. "Alleen dan maken we Nederland toegankelijk voor iedereen. De afgelopen jaren hebben wel laten zien dat het niet vanzelf gaat."

Ook GroenLinks is teleurgesteld. Kamerlid Voortman vindt dat het kabinet het laat afweten: "Kennelijk vindt de staatssecretaris de kosten zwaarder wegen dan gelijkwaardige behandeling. Met de PvdA heeft GroenLinks een amendement ingediend om ervoor te zorgen dat gelijkwaardige behandeling de norm is, en niet de uitzondering. Het is nu aan de Kamer om deze ambitie steunen."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl