Windmolens in het landschap van Medemblik
NOS Nieuws

Steeds vaker verzet tegen windmolens

Met de toename van het aantal windmolens, neemt ook het aantal protesten tegen windmolenparken toe. Van Reusel tot Zandvoort en van Gieten tot Zierikzee. Niet alleen omwonenden, ook gemeentes blijken vaak fel tegen de komst van nieuwe molens.

Zo hebben de gemeentes Borger-Odoorn en Aa en Hunze samen een kort geding aangespannen tegen het Rijk. De twee willen dat niet minister Kamp maar de provincie Drenthe te zeggen krijgt waar en hoeveel turbines er in die gemeentes geplaatst moeten worden. Ze hopen dat de provincie beter luistert naar hun bezwaren dan de minister.

Ook in Zoetermeer zijn veel mensen boos. Daar zijn zowel gemeente als bewoners woedend op de provincie vanwege de komst van windmolens in het Balijbos langs de A12. Volgens Zoetermeer is dit besluit niet alleen genomen zonder overleg vooraf maar zelfs zonder dat iemand daarover formeel is ingelicht.

De provincie heeft nu de deadline voor bezwaarschriften verlengd naar 12 januari.

Een protest in Veendam tijdens de bezoek van het koninklijk echtpaar in februari 2015

In Coevorden komt het verzet slechts uit één hoek. Daar heeft een groep bewoners zich verenigd om te protesteren tegen de beoogde locatie van een aantal nieuwe windmolens. De gemeente is het niet met hen eens en wijst erop dat er juist platforms zijn opgericht waarin de bewoners zelf bepalen waar de molens komen te staan.

Files op de Afsluitdijk door een portestactie tegen een windmolenpark in het IJsselmeer in 2014

Soms gaan gemeenten nog verder in hun verzet tegen windmolens. Zo gaven gemeentes aan de Noordzeekust - waaronder Zandvoort, Katwijk, Wassenaar en Noordwijk - subsidie aan de Stichting Vrije Horizon. Deze protestbeweging verzet zich tegen windmolens vlak voor de kust in zee.

Een jaar geleden werd bekend dat er naast de vier bestaande windmolenparken nog drie nieuwe parken in de Noordzee komen. Die molens komen op 20 kilometer uit de kust te staan. Omdat ze 190 meter hoog zijn, is dat de tegenstanders veel te dichtbij. Zij willen dat de nieuwe parken op 80 kilometer van de kust komen te staan.

Ook in dit geval bleek de Rijksoverheid protesten van lagere overheden en burgers in te dammen. Precies één dag voordat het voor tegenstanders mogelijk werd een raadgevend referendum af te dwingen, trad de Wet windenergie op zee in werking. Daardoor, zo gaf het ministerie van Economische Zaken in de Volkskrant ronduit toe, kon worden voorkomen dat tegenstanders de toekomstige bouw van nieuwe windparken op die manier kunnen vertragen of tegenhouden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl