Kamerlid Harry van Bommel interviewde voor zijn boek vijftien Surinaamse Nederlanders ANP

SP-Kamerlid Harry van Bommel is niet te spreken over de actie gisteren op de Dam in Amsterdam, waarbij een exemplaar van zijn boek Surinamers in de polder in brand gestoken werd door zo'n twintig demonstranten. Dat deden ze omdat het woord 'neger' voorkomt in het boek.

"Ik ben tegen boekverbrandingen", zegt Van Bommel in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik vind dat een middeleeuws instrument dat de discussie niet bevordert. Het leidt tot verwijdering."

Begrip

Van Bommel zegt dat hij begrip heeft voor de bezwaren tegen het gebruik van het woord, maar hij wijst erop dat hij in het boek mensen citeert en niet zijn eigen opvattingen ventileert.

"Voor het boek heb ik vijftien Surinaamse Nederlanders geïnterviewd over hun komst naar Nederland en hun integratie", zegt Van Bommel, die ook televisiemaker Prem Radhakishun aan het woord laat in zijn boek. "Prem gebruikt het woord als hij een beschrijving geeft van de zwarte strijd in de maatschappij en verwijst daarbij naar Obama, Humberto Tan en de etnische tegenstellingen in Suriname zelf. In die context is het woord functioneel."

Moeite

"Prem gebruikt het in de zin: 'Waarom was de verkiezing van Obama, een neger, tot president van de Verenigde Staten zo iconisch?' Hij wijst daarbij op een tegenstelling. Ik denk dat het woord in deze uitspraak essentieel is en daarom citeer ik hem letterlijk", zegt het SP-Kamerlid.

Wel zegt Van Bommel getwijfeld te hebben om het citaat in het boek op te nemen. "Toen ik het op papier zag staan, heb ik hem gebeld met de vraag of hij er zeker van was. Ik zei dat ik er moeite mee had, maar hij wilde het per se laten staan. Het zijn niet mijn opvattingen die in het boek staan. Dat is logisch wanneer je een boek met interviews schrijft."

STER reclame