NOS Nieuws

Energieakkoord: tandje erbij om doelen voor 2020 te halen

De industrie in Nederland moet meer energie besparen. Ook voor woningen worden de milieueisen aangescherpt. Dat hebben de partijen van het Energieakkoord besloten. Zo moeten alsnog de duurzame doelen worden gehaald.

In het Energieakkoord is afgesproken dat Nederland in 2020 14 procent van de energie uit duurzame bronnen moet halen. Maar al snel bleek dat de doelstelling niet zou worden gehaald.

"Met dit aanvullende pakket hebben alle partijen een extra inspanning geleverd", zegt Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord. "Met deze maatregelen moet het ons lukken om de vijf hoofddoelstellingen te halen."

Andere doelstellingen moeten de aanleg van windparken op land versnellen. En er komt zoals aangekondigd een subsidie voor het gebruik van hernieuwbare warmte.

Hoe halen we de afspraken uit het Energieakkoord?

Kolencentrales

Sinds de klimaattop in Parijs is de discussie over de sluiting van kolencentrales verder opgelaaid. De komende jaren gaan vijf van de tien kolencentrales dicht, is afgesproken in het Energieakkoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu dat de rest van de centrales ook snel dichtgaat, maar minister Kamp is dat niet van plan. Hij wil de centrales juist gebruiken voor het bijstoken van biomassa. In de voortgangsreportage van het Energieakkoord worden geen extra maatregelen genomen ten aanzien van kolencentrales.

Los van het akkoord van Parijs heeft de Europese Unie ook haar eigen klimaatdoelen. Nederland loopt ver achter op de Europese doelstellingen, vooral als het gaat om duurzame energie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl