NOS Nieuws

'Kleinere bedrijven onderschatten risico cybercrime'

Steeds vaker krijgen kleinere bedrijven te maken met cybercrime, maar ze onderschatten het risico daarvan. Volgens cijfers van ABN Amro is 11 procent van de grotere ondernemingen wel eens aangevallen via het internet, tegen 23 procent van de mkb-bedrijven.

"Nu grotere ondernemingen hun beveiliging tegen cybercriminelen steeds beter op orde hebben, krijgen mkb-bedrijven vaker last van cybercriminaliteit", schrijven analisten van de bank. "Het midden- en kleinbedrijf blijft echter relatief nog achter in aandacht voor en investeringen in cybersecurity."

Cybercrime kan tot verschillende kostenposten leiden voor bedrijven. Zo zijn er natuurlijk de extra IT-kosten, maar ondernemers noemen ook een toename van de verzekeringspremie, een negatieve kredietbeoordeling en het verlies van essentiële informatie.

DDoS, hacks, ransomware

Volgens de bank worstelen de kleinere bedrijven met de kosten die moeten worden gemaakt om hun systemen veiliger te maken. Ook onderschatten ondernemers de kans dat zij getroffen worden door cybercrime.

Het rapport somt verschillende soorten online misdrijven op. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld worden getroffen door DDoS-aanvallen, waardoor hun website wordt platgelegd, of door hackers die proberen gevoelige informatie in handen te krijgen.

Ook wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van ransomware, waarbij informatie op bedrijfscomputers wordt versleuteld totdat de eigenaar losgeld betaalt.

Lage pakkans

Bedrijven zouden terughoudend zijn om dergelijke aanvallen openbaar te maken, uit angst voor reputatieschade of verlies van klanten. Toch hameren de schrijvers van het rapport erop dat alleen door samenwerking een betere afweer tegen dit soort criminaliteit gevonden kan worden.

Dat is belangrijk, omdat het aantal online misdrijven toeneemt, terwijl andere misdaadcijfers de afgelopen jaren juist teruglopen. Dat komt onder meer doordat er een hoge buit kan worden behaald, terwijl de pakkans klein is.

Cybercrime kostte de Nederlandse samenleving in 2014 9 miljard euro, ongeveer 1,5 procent van ons BNP.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl