Een vrouw laat een mammografie maken, een methode om borstkanker op te sporen
NOS Nieuws

'Borstsparende operatie niet per se beter'

Een borstsparende operatie met bestraling is niet per se beter dan een borstamputatie, zegt het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AVL). De conclusie dat dat wel zo is kan volgens het AVL niet getrokken worden uit een onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Er kan wel worden geconcludeerd dat een borstsparende operatie een serieuze en veilige optie is als er geen noodzaak tot amputatie is. Volgens internist-oncoloog Sabine Linn van het AVL hebben veel vrouwen het onjuiste idee dat als de borst wordt geamputeerd, de kanker niet terug kan keren.

Daarnaast trekt Linn de conclusie dat er vooral overlevingswinst is met een borstsparende operatie met bestraling voor vrouwen met een tumor kleiner dan 2 centimeter en geen andere risicofactoren.

Geen algemene conclusie

Linn benadrukt dat voor iedere patiënt bekeken moet worden welke behandeling het best past. "Wat voor de een beter past, hoeft niet voor de ander te gelden. Een algemene conclusie dat borstsparende behandeling met bestraling dus beter is, is niet te trekken", zegt Linn.

Het Integraal Kankercentrum Nederland deed onderzoek naar de behandeling van borstkanker. Daarin werd de conclusie getrokken dat amputatie van de borst zonder bestraling een minder gunstig effect lijkt te hebben dan borstsparende operaties in combinatie met bestraling. De onderzoekers zeiden al dat de uitkomsten van de onderzoek worden beïnvloed doordat de vrouwen die een amputatie ondergingen slechtere vooruitzichten hadden dan de vrouwen die de andere behandeling ondergingen.

Bij patiënten kwamen ook al snel veel vragen op naar aanleiding van het onderzoek. Het onderzoek kwam volgens de Borstkankervereniging te ongenuanceerd in de media.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl