Minister Schultz hoopt dat de tunnel in de A4 tussen Delft en Schiedam zo snel mogelijk open kan, "als het lukt nog voor de Kerst". Dat zegt ze in een reactie op het bericht dat Rijkswaterstaat een oplossing heeft gevonden voor het grondwaterprobleem rond het nieuwe stuk snelweg.

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaf vanochtend een vergunning af voor het afpompen van extra grondwater. Dat is nodig omdat het nieuwe wegdeel van de A4 deels verdiept is aangelegd en er meer grondwater omhoog komt dan was verwacht. Gebeurt er niets, dan komt de A4 onder water te staan.

Verzakken

Maar het wegpompen kan tot gevolg hebben dat huizen en boerderijen in de buurt verzakken door versnelde bodemdaling. De veengrond in het gebied is daar extra gevoelig voor. 

Op verzoek van het hoogheemraadschap heeft Rijkswaterstaat daarom extra onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het wegpompen toch verantwoord kan. Door het afgepompte water elders weer de grond in te brengen, kan worden voorkomen dat de veengrond verdroogt en extra inklinkt.

Reikhalzend

Schultz liet de Tweede Kamer eerder weten dat ze ervan uitgaat dat de weg rond de jaarwisseling open kan. De weg is 7 kilometer lang en is deels verdiept aangelegd. In een reactie op de vergunning van het hoogheemraadschap wilde ze vandaag nog geen precieze datum noemen.

NOS / Lars Boogaard

Schultz vindt de vergunning goed nieuws. "We zitten in de afrondende fase. Ik weet dat veel weggebruikers die nu op de A4 rijden reikhalzend uitkijken naar het moment dat de weg die ze nu al zien liggen, wordt opengesteld." 

Beroep

Tegen het besluit kan nog beroep worden aangetekend. Maar Schultz is niet van plan de termijn waarbinnen dat kan af te wachten. Het stuk snelweg moet onder meer de A13 tussen Rotterdam en Den Haag ontlasten. Over de aanleg is zo'n 50 jaar gesteggeld.

STER reclame