ANP

Woningcorporaties hebben steeds vaker problemen met verwarde huurders, die het hun buurtgenoten behoorlijk lastig kunnen maken. "We merken dat het lastig is om huisvesting te combineren met de zorg en begeleiding die mensen nodig hebben", zegt René Scherpenisse, bestuurslid van Aedes en directeur van een woningcorporatie in Tilburg.

De koepelorganisatie van de corporaties hield een enquête onder zijn leden, en daaruit bleek dat woningcorporaties steeds meer problemen ondervinden door verwarde huurders. Op basis van de uitkomsten schat Aedes dat er het afgelopen jaar zo'n 2000 ernstige incidenten zijn geweest met verwarde huurders in corporatiewoningen.

"Het is het gevolg van decentralisatie en bezuinigingen op de zorg", zegt Scherpenisse. "Vroeger woonden mensen met psychische klachten vaak in instellingen. Nu is dat in de buurt. Dat is ook goed en we zijn er ook voor om zulke mensen te huisvesten. Maar daar is begeleiding en zorg bij nodig, die vaak niet voldoende aanwezig is."

Het merendeel van de problemen van onze huurders kennen we niet.

René Scherpenisse, bestuurslid van Aedes

Scherpenisse noemt de bezuinigingen op de ggz naïef. "Want dat is het, als je denkt dat je bedden kunt schrappen en dat mensen dan in wijken kunnen gaan wonen zonder de benodigde begeleiding. Op deze manier doet de overheid wel een érg groot beroep op mensen in de buurt om het zelf maar op te lossen."

Door het gebrek aan begeleiding en zorg ontstaan de problemen, zegt hij. "Dat kan problematisch worden als er een te grote concentratie van verwarde mensen bij elkaar in een buurt of wijk woont. Als verwarde mensen wat verspreider wonen kan een buurt dat nog opvangen. Maar als het er te veel worden, wordt het ingewikkeld."

De woningcorporaties hebben volgens hem maar weinig invloed op die spreiding. "Eigenlijk nauwelijks. Het merendeel van de problemen van onze huurders kennen we niet. Pas als mensen al bij ons binnen zijn, blijkt dat er problemen zijn."

Door betere samenwerking in bijvoorbeeld wijkteams, kun je de zorg verbeteren.

René Scherpenisse, bestuurslid van Aedes

De problemen met verwarde mensen leveren soms ook gevaarlijke situaties op. "Dat is vaak door mensen die totaal geen kwade bedoelingen hebben. Neem bijvoorbeeld het toenemend aantal demente ouderen dat zelfstandig woont. Die kunnen vergeten dat ze het gas hebben aangezet. Het gebeurt ook dat mensen agressief worden en onze mensen en buurtgenoten bedreigen."

Een oplossing ligt in betere samenwerking, zegt hij. "Bijvoorbeeld tussen corporaties en hulpverleningsinstanties. Daarin kunnen we zelf ook nog een hoop verbeteren. Neem Utrecht, daar hoorde ik laatst dat er 70 hulpverleningsinstanties zijn. Dat maakt de begeleiding niet altijd makkelijk en doeltreffend. Door betere samenwerking in bijvoorbeeld wijkteams, kun je de zorg verbeteren."

STER reclame