De Rijksvoorlichtingsdienst heeft voor het eerst van tevoren bekendgemaakt waar de kersttoespraak van koningin Beatrix over gaat. De koningin zal morgen de nadruk leggen op bemoediging en burgermoed.

Ze zegt dat uit de Tweede Wereldoorlog veel voorbeelden bekend zijn van persoonlijke moed. "Vijfenzestig jaar later lijkt het moeilijk om het belang van innerlijke overtuiging en persoonlijke moed zichtbaar te maken", zo luidt de tekst.

In voorgaande jaren ontstond kritiek op de kerstboodschap van de koningin. Haar oproep tot tolerantie werd door PVV-leider Wilders afgedaan als 'multi-culti-onzin'. Vorig jaar viel haar kritiek op digitale communicatie als vervanging voor menselijk contact niet goed.

Volgens de RVD zal de koningin ook dit jaar spreken over naastenliefde, onder meer door te verwijzen naar de regel: "behandel anderen zoals u wilt dat anderen u behandelen."

STER reclame