Mensenrechten-commissaris Muižnieks van de Raad van Europa AFP

De Raad van Europa heeft ernstige kritiek op het vluchtelingenbeleid van Europese landen. Nils Muižnieks, de commissaris voor de Mensenrechten van de raad, noemt dat beleid rampzalig en onaanvaardbaar. Hij raadt de landen dringend een koerswijziging aan om vast te houden aan de waarden en principes waarop ze zich hebben vastgelegd toen ze toetraden tot de Raad van Europa.

De Let Muižnieks begint zijn verklaring met een verwijzing naar de ruim 3600 mensen die dit jaar omkwamen bij de oversteek naar Europa. De Europese landen laten vluchtelingen in de steek en blijven dat volgens hem doen. 

De houding van sommige landen ten opzichte van asielzoekers is onverenigbaar met de Universele Verklaring van de Mensenrechten, vindt Muižnieks. Hij wijst op de verscherping van asielmaatregelen, waarbij het soms tot een misdaad wordt verklaard om op illegale wijze een land binnen te komen. 

Muižnieks noemt ook de hekken die landen oprichten om migranten te weren en de gevangenisachtige gebouwen waarin asielzoekers moeten verblijven. Hij noemt die aanpak verkeerd en zegt dat daardoor onnodig lijden wordt veroorzaakt bij vaak al getraumatiseerde mensen. Volgens de commissaris voor de Mensenrechten mag Europa zo'n situatie niet laten voortbestaan.

STER reclame