NOS Nieuws

Pgb-houders: problemen nog lang niet voorbij

Belangenorganisaties voor pgb-houders hebben er weinig vertrouwen in dat de problemen met de persoonsgebonden budgetten voorbij zijn. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Ieder(in) en Per Saldo dat er nog elke dag talrijke klachten binnenkomen.

"Er komen dagelijks nog vele meldingen binnen over betalingsproblemen, foutieve gegevens in systemen en ontbrekende gegevens", staat in een brief aan de Kamercommissie Volksgezondheid. De organisaties stellen dat er "al geruime tijd geen verdere verbetering" is en voorzien in januari opnieuw grote betalingsproblemen.

De brief komt daags voor een debat van de Kamer met staatssecretaris Van Rijn over pgb's. Van Rijn informeerde de Kamer deze week nog dat ruim 95 procent van de declaraties inmiddels binnen tien dagen wordt uitbetaald.

Trekkingsrecht

Begin dit jaar werd bij de uitbetaling van pgb's het zogeheten trekkingsrecht-systeem ingevoerd. Belangrijkste verandering: budgetten worden niet meer vooraf uitbetaald, maar pas na controle door de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Ook gaat het geld niet meer direct naar de pgb-houder, maar via de zorgverlener.

Het nieuwe systeem, onder meer bedacht om fraude tegen te gaan, leidde tot een stroom aan klachten. Op het hoogtepunt, in februari, waren het er 140.000.

'Regie ontbreekt'

Per Saldo en Ieder(in) schrijven dat hun vertrouwen in de uitvoering van het proces snel slinkt. Als oorzaken van de problemen noemen ze: budgethouders die niet centraal wordt gesteld, het ontbreken van een uniforme uitvoering van het systeem, tekortkomingen op ICT-gebied en een gebrek aan slagkracht en regie vanuit het ministerie van Volksgezondheid.

"De tijd van plannen schrijven en praten moet overgaan in acties om een vereenvoudigd trekkingsrecht te realiseren op korte termijn", concluderen de organisaties in hun schrijven aan de Kamer. Als niet wordt ingegrepen, waarschuwen ze, komen pgb-houders begin volgend jaar weer in grote problemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl