ANP

SGP en D66: thuis sterven moet altijd kunnen

tijd van publicatie

SGP en D66 vinden dat mensen als ze dat willen thuis of in een hospice moeten kunnen overlijden. Volgens de Kamerleden Van der Staaij (SGP) en Bergkamp (D66) lukt het patiënten nu door bureaucratische oorzaken vaak niet om dat te organiseren. Ze eisen dat staatssecretaris Van Rijn het probleem oplost. Als dat niet gebeurt, komen zij samen met voorstellen.

Van der Staaij noemt als voorbeeld een ziekenhuis in Assen dat patiënten niet kon laten gaan. Het ziekenhuis kreeg alleen al in november drie keer te maken met patiënten die na een opname thuis of in een hospice wilden overlijden. Het ziekenhuis wilde de patiënten graag laten vertrekken, maar dat kon niet worden georganiseerd, omdat de betrokkenen, voordat ze in het ziekenhuis waren opgenomen, zorg hadden ontvangen vanuit een 'zorgzwaartepakket' in een verpleeghuis. 

Volgens de SGP zouden de problemen kunnen worden opgelost door het 'schot' tussen de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg weg te halen. 

Van der Staaij benadrukt het belang van de laatste fase van het leven. En Bergkamp onderstreept dat moet worden voldaan aan de wensen van patiënten "in deze zware periode". 

STER Reclame