Een 3D-printrobot MX3D

Robotisering en digitalisering zal de komende jaren waarschijnlijk minder banen kosten dan wordt gevreesd, schrijft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR). Wel zal het werk veranderen door de technologische ontwikkelingen. 

De WRR deed een onderzoek naar de gevolgen van robotisering en digitalisering. Er wordt vaak voorspeld dat de komende twee decennia de helft van de banen zal verdwijnen, maar dat noemt de WRR onwaarschijnlijk. Er komen immers ook nieuwe banen bij. 

De robotisering van werk gaat trager dan voorspeld en pakt anders uit. Er wordt in Nederland vooralsnog weinig geïnvesteerd in robots. 

SER

In september vroeg het kabinet de Sociaal-Economische Raad om advies over de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt. Volgens minister Asscher hebben die grote impact op de manier waarop wordt gewerkt en daarmee ook op de rol van werkgevers, werknemers en arbeidsverhoudingen.  

Een jaar geleden waarschuwde Asscher nog dat robots banen kunnen inpikken

STER reclame