NOS Nieuws

Dijksma voorzichtig optimistisch over akkoord Parijs

Staatssecretaris Dijksma is "voorzichtig optimistisch" over het bereiken van een klimaatakkoord deze week in Parijs. Veel landen zijn volgens haar van mening dat er een goed en ambitieus akkoord moet komen. Maar, benadrukt ze, "we zijn er nog niet".

Dijksma zegt dat de druk ontzettend groot is om tot een akkoord te komen. "Iedereen wil er in de loop van de week uitkomen. Maar ik blijf liever een paar dagen langer en kom dan met een goed en ambitieus akkoord thuis, dan dat we kort overleg hebben over een akkoord dat te weinig oplevert."

Dijksma: ik heb mijn koffer goed volgepakt

Nederland onderhandelt namens de Europese Unie over financiering. Dijksma wordt daarbij ondersteund door adviseurs uit andere EU-landen.

Het is een belangrijk onderwerp, zegt Dijksma: "Het gaat niet alleen om de vraag of de rijke landen wel genoeg betalen. Het gaat er ook om of de nieuwe rijke landen, vaak nog ontwikkelingslanden genoemd, wel hun steentje bijdragen. En dat is natuurlijk wel een spannend debat."

Actievoerders

Vanochtend riepen actievoerders op tot strengere doelstellingen. Ze pleitten voor een maximale opwarming van 1,5 graad, tegenover de 2 graden waarover nu wordt gesproken.

Dijksma verwacht dat in de uiteindelijke slottekst ook wordt erkend dat sommige landen maximaal 1,5 graad opwarming aankunnen. Verschillende deelnemers aan de top denken namelijk dat voor de natuur in met name kleine eilandstaten 2 graden opwarming te veel is.

Tweede week klimaattop Parijs ingegaan

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl