Een verhuizende student
NOS Nieuws

'Woningwet torpedeert bouw van duizenden studentenwoningen'

De nieuwe woningwet verbiedt corporaties om samen te werken met beleggers bij de bouw van studentenwoningen. Daardoor gaat er een streep door de plannen voor duizenden studentenkamers in verschillende steden. Dat stellen studentenvakbond LSVB en DUWO, de grootste studentenhuisvester.

Sinds 2011 bouwde DUWO al meer dan 4000 studentenwoningen samen met private investeerders. De investeerder is dan de eigenaar en ontwikkelaar van de panden en de studentenhuisvester huurt het gebouw na oplevering om vervolgens door te verhuren aan studenten.

Belegger geen eigenaar

Volgens de nieuwe woningwet die op 1 juli inging, mogen bij nieuwe projecten beleggers niet meer eigenaar zijn van het pand. Er was nog overleg met minister Blok over de precieze interpretatie van de wet, maar nu duidelijk is dat corporaties en beleggers niet meer mogen samenwerken, luiden de LSVB en DUWO de noodklok.

Verschillende geplande projecten moeten worden afgeblazen, terwijl in veel studentensteden een tekort is aan studentenwoningen. Alleen al in het werkgebied van DUWO (onder meer Amsterdam en Delft) gaat het om een tekort van 15.000 woningen.

Morgen vergadert de Tweede Kamer over de studentenhuisvesting. De studentenvakbond en DUWO hopen dat de politiek het alsnog mogelijk maakt dat beleggers investeren in studentenhuisvesting van corporaties.

Risico's

Volgens minister Blok kunnen corporaties ook via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw de bouw van studentenwoningen financieren.

Hij is kritisch over constructies met beleggers. "Dit kan ertoe leiden dat eigenarenrisico’s zoals leegstand bij corporaties worden gelegd, terwijl ze als beheerder geen of slechts zeer beperkte mogelijkheden hebben om effectief te sturen op die risico’s. Het eigendom ligt immers bij een andere partij."

Blok heeft al wel aangegeven dat als de risico's tussen de corporatie en de belegger anders verdeeld worden, hij wel wil kijken naar het toestaan van samenwerking.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl