NOS

Het longkankermiddel Nivolumab moet voorlopig niet worden vergoed. Dat staat in een conceptadvies van het Zorginstituut. Het Zorginstituut is een belangrijk adviesorgaan van de minister van Volksgezondheid. Nivolumab wordt tot nog toe in twaalf ziekenhuizen gebruikt bij patiënten met uitgezaaide longkanker.

Het Zorginstituut vindt dat de prijs van het middel een flink stuk omlaag moet om kosteneffectief te zijn. Schippers onderhandelt nog met de fabrikant over de prijs.

Volgens het Zorginstituut leven patiënten na een behandeling met Nivolumab gemiddeld ruim drie maanden langer dan met het huidige middel. In sommige gevallen is dat zelfs een paar jaar. Ook zijn er minder bijwerkingen. Het is echter nog niet duidelijk wat de optimale behandelduur is.

Gratis ter beschikking

Nivolumab is een middel waarbij het eigen immuunsysteem wordt geactiveerd om de kankercellen aan te vallen. De fabrikant stelde het middel deze zomer gratis ter beschikking aan twaalf ziekenhuizen. Alleen uitbehandelde patiënten met niet-kleincellige longkanker komen in aanmerking.

Het bestuur van het Zorginstituut beslist volgende week over het concept wordt overgenomen en of zij de minister definitief gaan adviseren om Nicolumab buiten het basispakket te houden.

STER reclame