Asielzoekerscentrum Grenshof in Bellingwolde
NOS Nieuws

Akkoord: huisvesting voor 24.000 vluchtelingen

Het kabinet, gemeenten en provincies hebben een akkoord bereikt over de huisvesting van 24.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Gemeenten gaan snel zorgen voor sobere, tijdelijke woningen voor 14.000 vluchtelingen. Later komt er huisvesting voor nog eens 10.000 mensen die niet meer in een asielzoekerscentrum thuishoren. In totaal gaat het om zo'n 3500 nieuwe woningen waar steeds minimaal vier mensen in worden ondergebracht.

Links- of rechtsom

De drie partijen hopen op deze manier de doorstroom weer op gang te brengen. Nu houden mensen met een verblijfsvergunning nog vaak plekken voor nieuwkomers bezet, omdat er onvoldoende woningen zijn.

Landelijk en regionaal worden afspraken gemaakt over de gemeenten waar de nieuwe woningen moeten komen. Gemeenten die zich zich niet aan de afspraken houden, krijgen een boete. Hoe die regeling eruit gaat zien, moet nog worden uitgewerkt.

Volgens voorzitter Van Zanen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) moet iedereen links- of rechtsom aan de afspraken meewerken.

Noodopvang

Per provincie komen er volgend jaar 2500 plekken in de noodopvang bij. De provincies krijgen daar ook de regie over. De gemeentelijke crisisopvang voor 72 uur kan dan verdwijnen. Daarmee moet er een einde komen aan het 'het gesleep' met asielzoekers van de ene sporthal naar de andere.

Gemeenten krijgen met terugwerkende kracht over dit jaar veel meer geld voor de noodopvang voor 72 uur. De vergoeding van gaat van 40 naar 100 euro per persoon per nacht.

Verder krijgen gemeenten flink veel extra geld voor investeringen in de integratie van vluchtelingen. Het bedrag gaat van 1000 naar 2370 euro per persoon. Dat gaat onder meer naar taallessen. "We willen dat de apotheker uit Aleppo hier een bijdrage komt leveren in plaats van gefrustreerd ergens te zitten wachten", zei vicepremier Asscher.

Onderdeel van het akkoord is ook dat mensen met een vergunning een participatieverklaring moeten tekenen, waardoor ze vanaf dag één op de hoogte zijn van belangrijke waarden in de Nederlandse samenleving.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl