NOS Nieuws

Stadsbewoner voelt zich bijna net zo veilig als plattelandsbewoner

Inwoners van een stad voelen zich bijna net zo veilig als bewoners van het platteland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voelen vooral mensen in Den Haag en Rotterdam zich veiliger dan negen jaar geleden.

In 2006 gaf 55 procent van de inwoners van Den Haag en Rotterdam aan zich wel eens onveilig te voelen. Dat percentage is vorig jaar gedaald naar zo'n 38 procent.

Volgens het CBS kan dat komen doordat mensen meer preventiemaatregelen nemen. "Er wordt ook meer geld uitgegeven aan preventie, de spullen worden ook beter. De sloten worden beter en er is meer cameratoezicht. Dat werkt toch wel mee aan het veiligheidsgevoel", zegt Dick ter Steege van het CBS.

In Limburg, Oost-Nederland, Zeeland en West-Brabant liggen die percentages iets lager. De verschillen tussen stad en platteland waren in 2006 veel groter. Alleen in Amsterdam bleef het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt nagenoeg gelijk: 39 procent.

Daadwerkelijk slachtoffer

Het CBS vergeleek de cijfers met het aantal keren dat mensen daadwerkelijk slachtoffer zijn van criminaliteit. Dat was in 2014 het vaakst in Amsterdam, 29 procent. In andere steden zoals Rotterdam en Den Haag lag dat percentage rond de 20.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl