Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. ANP

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar het verdwijnen van de blauwe envelop. De Belastingdienst wil stapsgewijs alle correspondentie voortaan alleen per e-mail versturen. Sinds half november heeft de ombudsman daarover al 400 reacties gekregen van verontruste burgers. Ook ouderenbond Anbo heeft tot nu toe 700 meldingen gekregen van mensen die zich zorgen maken.

De grote hoeveelheid signalen zijn voor ombudsman Reinier van Zutphen aanleiding om een onderzoek te starten. Centrale vraag daarbij is in hoeverre de Belastingdienst heeft voldaan aan wat mensen redelijkerwijs mogen verwachten van de Belastingdienst bij het invoeren van verplicht elektronisch berichtenverkeer.   

En in hoeverre in de praktijk een uitzondering mogelijk is voor mensen die hier moeite mee hebben. De ombudsman kijkt naar zowel de informatievoorziening over de veranderingen, maar ook naar de manier waarop de Belastingdienst mensen helpt die dit als een obstakel ervaren. Hij verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 af te ronden.

De ombudsman stelde begin november staatssecretaris Wiebes vragen over de gevolgen van het verplichte elektronische berichtenverkeer voor burgers die niet goed met een computer kunnen omgaan.

Toeslag

Op 1 november is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) in werking getreden. Het doel van de wet is om alle correspondentie tussen burger en Belastingdienst digitaal te laten verlopen. De wet wordt gefaseerd en met een gewenningsperiode ingevoerd. In deze eerste fase gaat het om mensen die recht hebben op een toeslag. Vanaf december 2015 wordt de voorschotbeschikking 2016 uitsluitend digitaal verstuurd en niet meer per post.

STER reclame