Nu moeten veel vluchtelingen met een verblijfsstatus nog naar de noodopvang
NOS Nieuws

Boete voor gemeenten die geen asielwoningen leveren

Gemeenten die niet meewerken aan de huisvesting van vluchtelingen, kunnen een boete krijgen. Daar staat tegenover dat gemeenten die hun best doen om nieuwe woningen te realiseren, een financiële beloning krijgen.

Het kabinet wil met deze 'bonus-malusregeling' voor elkaar krijgen dat er snel 3500 nieuwe woningen komen voor mensen met een verblijfsvergunning. Die mensen hebben recht op een sociale huurwoning. Maar er zijn niet genoeg van die woningen, waardoor vluchtelingen bijvoorbeeld in sporthallen moeten worden opgevangen.

Ze houden daarmee ook plaatsen bezet waar eigenlijk nieuwe asielzoekers moeten worden opgevangen.

Rekening gepresenteerd

Per gehuisveste vergunninghouder krijgt een gemeente enkele duizenden euro's 'bonus'. Deze bonussen worden betaald uit een besparing op bijstandsuitkeringen voor alleenstaande vergunninghouders. Die gaan een woning delen, en omdat ze de woonkosten delen krijgen zij een korting op hun uitkering.

De 'malus' of boete bestaat uit de kosten van een noodopvangplek of een plek in een asielzoekerscentrum. Gemeenten die hun taakstelling voor het leveren van woningen niet halen, krijgen dus de rekening gepresenteerd van de kosten voor noodopvang. De provincies houden hier toezicht op.

De huisvestingstaakstelling is per gemeente heel precies vastgelegd. Per 1 januari moet bijvoorbeeld Appingedam er 15 leveren en Zwijndrecht 53.

Akkoord

Het kabinet, provincies en gemeenten ondertekenen naar verwachting vrijdag een akkoord waarin deze en andere afspraken over asielzoekers staan.

De gemeenten pleiten er ook voor om de inburgering van statushouders, net als voor 2013, weer een verantwoordelijkheid van de gemeenten te maken. Ze wijzen erop dat nog maar de helft van de deelnemers slaagt.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl