Recordboetes voor medicijnfabrikanten

ANP

Farmaceuten hebben het afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes gekregen: bij elkaar ruim 800.000 euro. De medicijnfabrikanten werden bestraft, omdat zij ongeoorloofd reclame maakten voor geneesmiddelen. Sinds de invoering van de Geneesmiddelenwet in 2007, die onder meer de handel in medicijnen reguleert, was het totaalbedrag in een jaar nooit zo hoog.

De Volkskrant heeft de cijfers in handen gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Om welke farmaceuten het gaat is niet bekendgemaakt.

Publieksreclame

Ze kregen de boetes omdat zij bijvoorbeeld artsen en apothekers fêteerden, of suggestieve of incomplete informatie verstrekten. 

De meeste boetes waren voor het maken van publieksreclame voor medicijnen waarvoor dat helemaal niet is toegestaan, omdat ze alleen op recept te krijgen zijn. Twaalf keer moesten bedrijven daar hun portemonnee voor trekken.

Patiëntenfederatie

De patiëntenfederatie NPCF is blij dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn tanden laat zien. Het boetebedrag van 800.000 euro is voor de farmaceutische industrie weinig, maar het gaat om de signaalfunctie, zegt de federatie. 

In 2007 zijn de regels voor de branche aangescherpt waardoor bedrijven minder makkelijk artsen kunnen fêteren. "De uitgebreide vakantiereisjes zie je nauwelijks nog, dus dat heeft wel degelijk geholpen. Bovendien is het goed dat de inspectie elk jaar in de gaten houdt wat er gebeurt en de overtreders aanpakt", zegt de patiëntenfederatie. 

STER Reclame