Landgoed Groeneveld
NOS Nieuws

Van Vollenhoven: natuurbeleid moet duidelijker

Het natuurbeleid in Nederland moet duidelijker worden en de financiering ervan moet overzichtelijker. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven in een advies aan staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken.

Van Vollenhoven vindt onder meer dat natuurgebieden op dezelfde manier moeten worden ingedeeld als monumenten. Er moeten volgens hem rijksnatuurmonumenten, provinciale natuurmonumenten en gemeentelijke natuurmonumenten komen. Dat maakt meteen duidelijk wie de eindverantwoordelijke is en wie kan worden aangesproken op het resultaat.

Parken

Ook moet er een nieuw concept komen voor Nationale Parken. Die moeten behoud en ontwikkeling van natuur combineren met kansen om geld te verdienen. Die gebieden moeten een fonds krijgen waarin niet alleen geld zit van het Rijk, provincie en gemeenten, maar ook geld uit de samenleving.

In het algemeen vindt de commissie dat natuur een onlosmakelijk onderdeel moet worden van de leefomgeving van mensen. Dan kunnen die ook bij het natuurbeleid worden betrokken en eraan bijdragen.

Van Vollenhoven was om advies gevraagd door Van Dams voorganger Dijksma. Zijn rapport wordt morgen gepresenteerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl