Nederlandse binnenvaartschepen in de Rijn bij Koblenz
NOS Nieuws

Transport over de Rijn beperkt door lage waterpeil

De binnenvaartsector kan zijn schepen veel minder zwaar beladen vanwege het lage waterpeil in de Rijn. Het water staat door de weinige regenval zo laag, dat veel schepen nog maar een kwart van de normale lading kunnen vervoeren. Daardoor moet de bevoorrading van bedrijven nu gedeeltelijk over het spoor en over de weg gedaan worden, meldt het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

De Rijn is met name tussen Koblenz en Mannheim in Duitsland extreem ondiep door de lage waterstand. Als schepen een te zware vracht meenemen, lopen ze vast op de bodem van de rivier.

Voor de bedrijven die normaal gesproken via het water bevoorraad worden, betekent dit veel vertraging en hogere kosten, meldt de belangenbehartiger voor verladers EVO. Volgens woordvoerder Raymond Mens zijn er nu voor dezelfde vracht meer schepen nodig: "Er ontstaat een run op schepen en dat betekent een hogere rekening."

Binnenvaart in Duitsland in moeilijkheden

Het is het laagste waterpeil van de Rijn in 40 jaar, maakte Rijkswaterstaat gisteren al bekend. In 1976 was het waterpeil voor het laatst zo lang zo laag. Rijkswaterstaat spreekt van laagwater als er minder dan 1500 kubieke meter water per seconde binnenkomt in Nederland.

De lage waterstand heeft voor de natuur en de drinkwaterwinning nog geen nadelige gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl