ANP

Een kantonrechter in Arnhem heeft de boete van een verkeersovertreder verlaagd omdat volgens hem de boetes jarenlang te veel zijn verhoogd. In 2008, 2011 en 2012 zijn de boetes volgens de rechter extra verhoogd om meer overheidsinkomsten te krijgen en dat acht hij in strijd met de wet. Het Openbaar Ministerie is verbaasd over de uitspraak.

De rechter deed de uitspraak in een zaak die was aangespannen door een man uit Nijmegen. In 2014 kreeg hij een boete van 32 euro omdat hij 5 kilometer per uur te hard had gereden. Hij was het niet eens met de hoogte van het bedrag en vocht de boete aan. 

De rechter stelde hem in het gelijk en verlaagde de boete met 9 euro. Dat bedrag moet de Staat aan de automobilist terugbetalen.

Inflatiecorrectie

Boetes mogen aangepast worden aan de inflatie. De rechter heeft onderzocht hoe de boetes de afgelopen jaren zijn aangepast en stelde vast dat in een aantal jaren de boetes meer werden verhoogd dan de inflatiecorrectie. Hij concludeerde dat dit werd gedaan om de overheidsinkomsten te vergroten.

Volgens voormalig verkeersofficier van Justitie Koos Spee betekent de uitspraak van de rechter niet dat iedereen geld terug kan krijgen. "Alleen in zaken die nog in behandeling zijn, bestaat de mogelijkheid dat een andere rechter deze redenering overneemt. De rechter beslist dat per geval."

Verbazing

Het Openbaar Ministerie zegt dat de minister van Veiligheid en Justitie de hoogte van verkeersboetes bepaalt. "De minister heeft deze bevoegdheid op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Voorgenomen verhogingen van boetes worden eerst voorgelegd aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer", laat het OM in een reactie op de uitspraak weten. 

Eerdere rechterlijke uitspraken bevestigen dat, stelt het OM. "Het Openbaar Ministerie is daarom zeer verbaasd over de uitspraak van de kantonrechter in Arnhem die stelt dat de boetes te hoog zijn opgelopen." De uitspraak zal dan ook geen gevolgen hebben voor andere zaken, verwacht het OM.

STER reclame