Als de wet zou zijn aangenomen, zou de strafrechter zich in de toekomst kunnen uitspreken over bestuurlijk handelen bij de vuurwerkramp in Enschede
NOS Nieuws

Gemeenten en provincies niet strafrechtelijk vervolgd

Overheden kunnen ook in de toekomst niet strafrechtelijk worden vervolgd voor fouten die ze maken in hun bestuurstaak. PvdA, CDA en ChristenUnie hadden een initiatiefwet ingediend om dat in de toekomst wel mogelijk te maken, maar de Eerste Kamer heeft het voorstel verworpen.

Volgens de meerderheid van de senaat moet het handelen van de overheid worden beoordeeld in politieke en bestuurlijke organen. Daar een strafrechtelijke verantwoordelijkheid aan toevoegen zou daaraan afbreuk doen.

Vergunningen

De initiatiefnemers vinden dat de strafrechter zich ook met overheden moet kunnen bemoeien. Nu is dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Maar als bijvoorbeeld een gemeente steken laat vallen bij de verlening van een vergunning of bij het toezicht op de naleving kan die daar niet voor worden vervolgd.

Als de wet zou zijn aangenomen, zou de strafrechter zich in de toekomst bijvoorbeeld kunnen uitspreken over bestuurlijk handelen in soortgelijke affaires als de Schipholbrand, de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam.

CDA

Volgens de indieners PvdA, ChristenUnie en CDA is het in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat de overheid op dit punt anders wordt behandeld dan bijvoorbeeld een persoon of een bedrijf. Maar de senaat verwierp het voorstel met één stem verschil.

Onder meer het CDA stemde tegen. De christendemocratische senaatsfractie ging daarmee dus in tegen het voorstel van het CDA in de Tweede Kamer. Ook regeringspartij VVD is tegen.

De Tweede Kamer ging in 2013 wel akkoord met het plan. Een ruime meerderheid stemde voor.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl