ANP

Nertsen houden en doden in Nederland mag toch niet. Het gerechtshof in Den Haag handhaaft de Wet verbod pelsdierhouderij van 2013, die eerder door de Haagse rechtbank naar de prullenbak was verwezen.

De wet was bedoeld om het fokken en doden van de dieren voor de productie van bont tegen te gaan. Voor bestaande nertsenfokkers gaat het verbod pas in 2024 in, zodat ze de gelegenheid hebben om hun investeringen terug te verdienen. 

Rechten van de Mens

De Nederlandse federatie van Edelpelsdierenhouders en een aantal nertsenfokkers vonden echter dat de wet onvoldoende rekening hield met hun belangen. Ze zijn met name boos dat ze geen schadevergoeding krijgen als hun bedrijven in 2024 de deuren moeten sluiten. 

De rechtbank gaf de fokkers gelijk. Volgens de rechter was de wet in strijd met het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, dat het eigendom van burgers beschermt. De Nederlandse Staat ging vervolgens in hoger beroep.

Cassatie

Het gerechtshof vindt nu dat er voldoende rekening is gehouden met de belangen van de nertsenfokkers, vooral vanwege de lange overgangsperiode van 11 jaar. 

Bovendien hadden de fokkers het verbod al kunnen zien aankomen. Daar werd al sinds 1999 in de Tweede Kamer over gesproken. De fokkers kan het niet ontgaan zijn dat er een brede maatschappelijk discussie speelde over het houden van de dieren voor bont, stelt het hof. Daar hadden ze dus al op kunnen inspelen.

De Nederlandse federatie van Edelpelsdierenhouders en de nertsenfokkers gaan in cassatie. Ze noemen het vonnis verrassend en teleurstellend. 

STER reclame