PVV-leider Wilders vult het stemformulier in het stemhokje ANP

PVV-leider Geert Wilders pleit in een opiniestuk in de Volkskrant voor meer referenda waarin burgers mogen meebeslissen over beleid. Volgens de politicus zijn er referenda nodig, omdat "de politieke elite precies het tegenovergestelde doet van wat de mensen willen".

Wilders doelt daarbij op de hevige meningsverschillen over de opvang van asielzoekers. In het stuk spreekt hij van een asielcrisis, die een symptoom is voor een veel diepere kwaal. "Namelijk een politieke elite die de voeling met het volk heeft verloren. Nergens komt dat beter tot uiting dan in het asieldebat."

De PVV-voorman zegt dat Nederland een voorbeeld moet nemen aan Zwitserland, waar een vorm van directe democratie is en vaak referenda worden gehouden. "Ook de Nederlandse kiezers moeten de kans krijgen om diverse keren per jaar via bindende referenda mee te beslissen over alle kwesties die zij belangrijk vinden."

Raadgevend

In Nederland is er geen wet die het bindend referendum mogelijk maakt. Nederland kent alleen het raadgevend referendum, zoals de volksraadpleging over het associatieverdrag met Oekraïne die in april gehouden wordt.

Volgens Wilders is dat een mooi begin, maar moeten referenda bindend worden, zodat de overheid moet luisteren naar de uitslag. 

De opvatting van Wilders is niet nieuw. In het verkiezingsprogramma stelde zijn partij ook al voor om het bindende referendum in te voeren.

STER reclame