ANP

Ongeveer duizend aardbevingen zijn er al geweest in Groningen, als gevolg van de aardgaswinning. Voorlopig zullen de bevingen doorgaan, omdat ook de gaswinning doorgaat. Hoe de provincie daarmee om moet gaan, staat in een plan dat de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, vanmiddag op een persconferentie bekendmaakt.

In opdracht van het kabinet leidt Alders de komende jaren een grote versterkingsoperatie in Groningen. Vanwege de aardbevingen door gaswinning moeten er naar verwachting tienduizenden woningen, scholen, verzorgingshuizen, kerken en andere monumentale gebouwen worden verstevigd.

Onvoldoende transparantie

De Nationaal Coördinator is er gekomen omdat de aanpak die tot deze zomer werd gevolgd niet snel genoeg ging. Alders is per 1 juni voor vijf jaar benoemd. Hij moet niet alleen de versterking van huizen in goede banen leiden, maar ook nieuwe perspectieven ontwikkelen voor het getroffen gebied. Daarnaast is het de bedoeling dat hij bewoners gaat helpen die bijvoorbeeld tijdelijk hun huis moeten verlaten.

Het programma van Alders, 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen', wordt voorafgaand aan de persconferentie gepresenteerd aan onder meer de Groninger Bodem Beweging (GBB). Bestuurslid Dick Kleijer verwacht dat er tijdens de presentatie vanochtend de nodige discussie zal zijn. Hij is vooruitlopend vooral kritisch over het gebrek aan transparantie.

Als we al niet eens eerst kunnen kijken naar die basis van de plannen, hoe kunnen we dan beoordelen of de plannen goed zijn?

Dick Kleijer, directeur Groninger Bodem Beweging

"Het plan van Alders is gebaseerd op een ander rapport, dat wij nog steeds niet hebben gezien. Het rapport van de Commissie-Meijdam, dat meer duidelijkheid moet geven over een nieuwe veiligheidsnorm, schijnt ten grondslag te liggen aan wat Alders van plan is", zegt Kleijer. 

"Maar als we al niet eens eerst kunnen kijken naar die basis van de plannen, hoe kunnen we dan beoordelen of die plannen goed zijn?", vraagt Kleijer van de Bodembeweging zich af. 

Minister Kamp vindt die kritiek niet terecht, omdat het rapport pas vrijdag op het ministerie binnenkwam. Het rapport is gisteren openbaar gemaakt.

De GBB blijft van mening dat de gaswinning veel verder teruggebracht zou moeten worden. "Wij zijn pas tevreden als de gaswinning wordt teruggebracht naar 12 miljard kuub per jaar, want die hoeveelheid werd eerder genoemd door het Staatstoezicht op de Mijnen", aldus Kleijer.

Slooplijst

Het verstevigen van huizen is volgens hem vooral een manier om door te kunnen gaan met de gaswinning. Intussen heeft de belangengroepering zelf een lijst opgesteld van het aantal huizen dat gesloopt moet worden vanwege de schade door gaswinning. Op basis van berichten in lokale media komt de belangengroep tot een aantal van 54 huizen, die gesloopt zijn of dat nog moeten worden.

"Een absoluut minimum", denkt Kleijer. "Als je huis wordt opgekocht door de NAM, moet je een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dus we weten het exacte aantal niet. Maar wij denken dat het om een veel groter aantal moet gaan dan op onze lijst staat."

Stuurgroepen

De plannen van Alders worden de komende weken besproken door twee stuurgroepen, een maatschappelijke en een bestuurlijke. In de maatschappelijke stuurgroep zit de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad (de opvolger van de Dialoogtafel). In de bestuurlijke stuurgroep zitten gemeenten, de provincie en het Rijk. 

De stuurgroepen praten in de maand november een paar keer over het plan van Alders. Eind van deze maand wordt het dan definitief vastgesteld. In 2016 moet de uitvoering ervan beginnen.

STER reclame