VVD'er Hermans: hard oordeel over mijn rol

VVD-prominent Hermans neemt met pijn in het hart afscheid van de Eerste Kamer. Hij noemt het oordeel van de rechter over zijn rol bij het faillissement van zorginstelling Meavita hard, maar hij respecteert het wel. 

De Ondernemingskamer van het gerechtshof oordeelde gisteren dat het faillissement is veroorzaakt door wanbeleid van de top. Hermans was voorzitter van de raad van commissarissen. 

Verantwoordelijkheid nemen

"Dat is ook de reden waarom ik me na het lezen van het persbericht realiseerde dat de discussie heel snel zou gaan over mijn persoon en mijn functioneren hier bij de fractie in de Eerste Kamer", zei hij vanmorgen in een korte verklaring. 

Hij besloot daarom met onmiddellijke ingang zijn functie als Kamerlid en fractievoorzitter neer te leggen. "Ik vind dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen."

Modder

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Zijlstra zegt dat hij Hermans zal missen. "Maar ik snap dat de kans groot was geweest dat hij in de Eerste Kamer door de modder zou zijn gehaald." Volgens Zijlstra was het oordeel van de Ondernemingskamer heel duidelijk.

Waarnemend voorzitter

De VVD-fractie neemt de tijd om een nieuwe fractievoorzitter te zoeken. Voorlopig treedt vice-fractieleider Helmi Huijbregts op als waarnemend voorzitter.

Ben Swagerman staat op de lijst om Hermans op te volgen als senator. Hij was al eerder Eerste Kamerlid voor de VVD.

STER reclame