ANP

Oud-bestuurders en toezichthouders van het failliete zorgconcern Meavita hebben zich schuldig gemaakt aan wanbeleid. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam vastgesteld.

De Ondernemingskamer heeft uitvoerig voorafgaand onderzoek gedaan op verzoek van vakbond Abvakabo FNV. Die wil de oud-bestuurders, onder wie VVD-prominent Loek Hermans, persoonlijk aansprakelijk stellen en een voorbeeld stellen om herhaling te voorkomen. Over het algemeen zijn bestuurders overigens voor dit soort risico's verzekerd.

De bond en de curatoren mogen de kosten van de procedure bij de Ondernemingskamer sowieso verhalen op enkele oud-bestuurders. Bij Hermans gaat het om 155.000 euro. In latere stappen moet duidelijk worden of de oud-bestuurders ook moeten opdraaien voor de schade van het faillissement.

Niet geïnformeerd

Hermans was als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van Meavita verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur. In het eerdere onderzoek van twee jaar geleden was al onder meer vastgesteld dat de RvC geen functioneringsgesprekken hield met bestuurders.

In de uitspraak van de Ondernemingskamer van vandaag wordt Hermans ook als persoon aangesproken op zaken die verkeerd zijn gegaan. Zo hield hij zijn mede-commissarissen onvoldoende op de hoogte van het feit dat de eerste voorzitter van de raad van bestuur niet optimaal functioneerde. Bovendien heeft hij later aantredende leden van de RVC "ten onrechte niet volledig over de bestaande problemen geïnformeerd", schrijft de Ondernemingskamer.

"Hermans heeft gefaald als toezichthouder", zegt bestuurder Gijs van Dijk van Abvakabo FNV. Volgens hem is de baan van bestuurder en toezichthouder van een zorgconcern er niet een die je er even bij kan doen. "Het is een serieuze baan en hard werken."

Van Dijk zegt dat het bestuur van Meavita met allerlei grote projecten bezig was die niets te maken hadden met goede zorg. Hij ziet vandaag als een dag van rechtvaardigheid voor mensen die wel hard werken voor goede zorg.

20.000 werknemers

Meavita ontstond in januari 2007 uit een fusie van vier instellingen in Den Haag, Groningen, Utrecht en de Achterhoek. Het was een van de grootste zorgconcerns van het land, met 20.000 werknemers, 100.000 cliënten en een omzet van ruim een half miljard euro.

Twee jaar later waren door onder meer mislukte miljoeneninvesteringen in een 'TVfoon'-project twee van de vier dochters al weer failliet. Hetzelfde gold voor het moederbedrijf. Ondanks tientallen miljoenen aan overheidssteun ging het eind 2009 mis.

De Ondernemingskamer erkent dat Meavita bij de start het tij niet mee had; er kwamen allerlei nieuwe regels en de tarieven kwamen onder druk te staan. Maar dat is geen excuus, want die omstandigheden waren bekend. In plaats van stevig op te treden "vervielen bestuurders en toezichthouders in een cumulatie van tekortkomingen". Er was wel ruim aandacht voor projecten in het buitenland, maar niet voor de grote problemen waarmee het concern van meet af aan in eigen land kampte.

Op sommige onderdelen kreeg Abvakabo FNV overigens niet zijn zin: de salarissen en ontslagvergoedingen bij Meavita waren niet in strijd met de regels.  

STER reclame